Apple新闻之苹果官方网站第三次被发现错别字

分类:苹果杂谈
2008-9-9 22:44

评论(0)
阅读(5371)

Tags: , ,
    前面提到过 苹果中国官方网站出现的一个令人啼笑皆非的错误苹果中国官方网站再现错别字,今天,苹果中国官方网站又写错别字了!
苹果官方网站第三次被发现错别字
苹果官方网站第三次被发现错别字

    看到了吧,“电视”写成了“电司”,拼音输入法害死人啊。只是不明白,一向严谨著称的苹果和追求完美的乔布斯怎么能容忍苹果官方网站一再出现低级错误?
  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我