Apple新闻之苹果中国官方网站出现的一个令人啼笑皆非的错误

分类:苹果杂谈
2008-2-4 00:07

评论(0)
阅读(6295)

Tags: ,
    这是苹果公司中国官方网站上对于其最新推出的笔记本电脑的介绍的截图。注意划线的那个词:“事倍功半”!看来苹果不能只卖电脑、手机、iPod,还得学学中文啊。
苹果中国官方网站出现的一个令人啼笑皆非的错误
  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我