Mac技巧之查看苹果电脑各硬件信息、状态和温度 + 清理系统释放存储空间:Sensei

分类:Mac
2021-1-30 11:05

评论(0)
阅读(33006)

Tags:
最近发现个界面和功能都还不错的苹果电脑 macOS 软件:Sensei。既能查看 Mac 的各个硬件信息、状态和温度,又能卸载软件、清理文件、释放存储空间。四舍五入相当于把 iStat MenusCleanMyMac 二合一了。貌似是瑞典人开发的,当前支持英语和瑞典语界面,官网预告会支持中文。

Mac技巧之查看苹果电脑各硬件信息、状态和温度 + 清理系统释放存储空间:Sensei

详细图文说明和软件下载,看 Sensei 官网吧 https://sensei.app/

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我