Apple新闻之苹果已经成为世界第六大电脑厂商

分类:苹果新闻
2008-9-15 23:05

评论(0)
阅读(3991)

Tags:
  

在过去的几年里,苹果一只保持着良好的发展态势,其市场占有份额也节节攀升,Gartner提供的最新统计数据表明,苹果已经成为世界第六大电脑厂商.详情如下
这一数据在美国尤其明显,2008年第一季度到第三季度,苹果的业绩每季度都比去年同期高50-60%.

值得注意的是,对比其它PC厂商,虽然苹果拥有相对封闭的硬件和操作系统结构,但优良的设计依然不影响它跻身PC厂商前列.

  
  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我