Apple新闻之苹果电脑12月市场占有率超过7%

上个月,Net Application的报告显示,苹果的市场份额达到了6.8%,同时Windwos的市场份额在下降.报告显示,苹果电脑的市场份额已经突破7%,在2007年12月达到了7.3%.同时,微软的Windows操作系统市场份额持续下滑,从11月的92.42%下降到了12月的91.79%.苹果操作系统(多多少少继承于Linux)在过去6个月市场份额持续提升.


同Gartner之类的公司,通过业界销售情况进行市场占有率统计不同,Net Application试图通过因特网用户系统使用情况来计算占有率.

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我