Apple新闻之苹果Macworld San Francisco 2008可能会推出的新款Mac Mini

分类:苹果新闻
2007-12-6 12:26

评论(0)
阅读(6295)

Tags:
Mac Mini作为苹果电脑入门产品,被苹果粉丝们称为“饼干盒”。上一代PowerPC版Mac Mini已经推出很多年了。下面是传说中的新“饼干盒”。2008年在一年一度的大会上也许推出。其实Mac Mini电脑很可爱,对于囊中羞涩又想体验苹果电脑的学生一族尤其有吸引力。家庭组建媒体中心也很好用。这款电脑玩大游戏或者做3D动画可能吃力些,但是毕竟专业发烧族还是少数。
  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我