Tim Cook 担任苹果公司 CEO 十周年了

分类:苹果新闻
2021-8-25 00:14

评论(0)
阅读(3799)

Tags:
十年前的今天,Tim Cook 从乔布斯手上接过了苹果公司 CEO 职位。

从营收和股票市值上看,苹果在 Tim Cook 担任 CEO 这 十年有了很大发展。

但是看看现在苹果软件和硬件的质量、产品的创意。我很怀念当年一开发布会就要么从档案袋里抽出超薄笔记本要么重新发明手机要么告诉你软件可以通过应用商店分发 ……总之保证让你兴奋的那个苹果。

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我