Apple新闻之迅雷 for Mac 2.0.2 发布,增加资源搜索、嗅探和批量下载功能

分类:苹果新闻
2013-9-16 19:21

评论(1)
阅读(5455)

Tags:
无聊小辈
2013-9-18 07:49
使用了一下,稳定性不如上一个版本,果敢地抛弃。主要表现是闪退。
分页: 1/1 第一页 1 最后页
  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我