Apple新闻之你可以写邮件缅怀乔布斯了,苹果还会在官网循环播放大家写的感言

分类:苹果新闻
2019-2-25 14:24

评论(0)
阅读(1988)

Tags:
又到了乔布斯的「生日」,苹果官网上线了「共同缅怀 Steve Jobs」活动。

你可以把感言发送电子邮件至 [email protected]。苹果在 https://www.apple.com/cn/stevejobs/ 循环展示世界各地用户发来的文字。

写点儿东西吧,比如「乔老爷子,Tim Cook 把苹果搞得一点儿也不酷了」

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我