Mac技巧之实时协作的云端文档和表格应用:石墨文档

分类:Mac
2017-9-7 22:40

评论(0)
阅读(3129)

Tags: ,
多人同时编辑/查看文档这件事,以前我用的是 Google Docs,后来发现石墨做得更好。功能、界面等方面都更顺手,对移动端尤其是微信等中国特色移动端需求优化的更好,而且不用为「说服每个人都挂 VPN」操心了。

石墨文档支持邀请用户、设置文档和用户的权限、显示操作记录、历史还原等等多人协作所需的几乎所有常用功能,支持 iOS、Android、微信、网页版等多个平台。我尤其喜欢划词评论功能,比来来回回发邮件讨论方便高效多了。

看两段石墨文档官方的视频介绍吧:

石墨文档官网 https://shimo.im/


  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我