iOS技巧之把苹果 iPad 键盘纵向移到屏幕中间,竖着拿 iPad 打字时更省力更舒服

分类:iOS
2013-8-23 00:03

评论(1)
阅读(16963)

Tags:
苹果 iPad 的键盘默认在屏幕底部,但如果你竖着拿 iPad,手握的地方往上移一些会比握着底部更舒服更省力。长按 iPad 键盘右下角的收缩按钮,会弹出 “浮动键盘” 和 “拆分键盘” 的选项。后者大家应该很熟,把键盘分开方便按中间的键(不过应该都是俩手指往两边一滑这么操作,而不是长按这个按钮);而前者就能把键盘移到屏幕中间,效果如下图所示,打字时手握着的位置更靠近机身中间,省力很多。

把苹果 iPad 键盘移到屏幕中间


游客
2013-8-25 20:48
图片的文字亮了。。。。。。
分页: 1/1 第一页 1 最后页
  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我