Apple新闻之著名苹果杂志《Macworld》的中文版第四期发行了

分类:苹果新闻
2011-12-28 19:19

评论(0)
阅读(5557)

Tags:
    今天得到消息,著名苹果杂志《Macworld》的中文版第四期发行了。由于还没刊号,和以前三期一样,您只能买最新一期《精品数码世界》;和前三期不同的是,第四期 Macworld 从副刊变成了刊中刊,也就是从单印一本变成了《精品数码世界》里面的几十页。

第四期中文版 Macworld 苹果杂志
去书报摊买这一期即可

    说实话,一年了,为了读《Macworld》买本《精品数码世界》,不是特别爽。可这是我已知的唯一还能看的中文苹果杂志了。

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我