OS X Mavericks 系统的预览.app 输出图片时能实时显示体积了,挺方便的

分类:Mac
2013-10-30 02:22

评论(0)
阅读(5581)

Tags: ,
苹果电脑 OS X Mavericks 系统的 预览.app 输出图片时,能实时显示体积了,挺方便的。尤其是输出 jpg 图片调节品质时,拖拽完滑动条,马上就能在下方看到输出后的图片会有多大体积。

苹果电脑 OS X Mavericks 系统的 预览.app 输出图片


  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我