Apple新闻之苹果宣布 27 寸 iMac 3TB 硬盘免费更换计划

分类:苹果新闻
2015-6-20 18:06

评论(0)
阅读(5455)

Tags: ,
2012 年 12 月和 2013 年 9 月之间售出的部分 27 英寸 iMac 中使用的 3TB 硬盘驱动器在某些情况下可能出现故障。受影响的用户可以到 Apple Store 或者苹果授权经销商那里免费更换硬盘。

到苹果官网的这个页面 https://www.apple.com/cn/support/imac-harddrive-3tb/ 查询你的 iMac 是否需要更换硬盘,同时查询更换流程、地点等信息。

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我