Apple新闻之苹果开通微信公众号

分类:苹果新闻
2018-1-18 22:45

评论(0)
阅读(3286)

Tags: ,
苹果终于开通了微信公众号,直接搜「Apple」就能找到。购物、咨询、售后服务等都能在微信里解决了。坏消息是,我试了试,苹果那聊天机器人没什么可调戏的,和 Siri 一样蠢
  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我