Apple新闻之苹果将给今天练瑜伽的 Apple Watch 用户解锁专属奖章

分类:苹果新闻
2019-6-21 00:46

评论(0)
阅读(1747)

Tags: , ,
6 月 21 日是世界瑜伽日,如果你完成超过 15 分钟的瑜伽练习,并把记录同步到苹果健康,苹果就会在你的 Apple Watch 手表上解锁瑜伽专属奖章。

苹果瑜伽专属奖章


  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我