Apple新闻之苹果超越东芝成西欧第五大电脑制造商

分类:苹果新闻
2011-5-25 00:30

评论(0)
阅读(4565)

Tags:
    著名市场研究机构 Gartner 最近公布了今年第一季度西欧地区电脑销量统计,苹果不仅超越东芝成为西欧第五大电脑制造商,而且也是前五大电脑制造商里唯一保持销量增长的公司。
今年第一季度西欧地区电脑销量统计图

    分析称,iPad 明显分流了普通消费者的购机欲望,家用电脑销量跌了 25%;而商用机销量主要受欧洲金融危机影响,跌了 8% …… 这是自 2009 年第二季度以来首次出现如此难看的负增长报表,只有苹果电脑销量保持了增长。
    另外,苹果电脑在世界范围内的占有率分布,可以看看这篇文章
  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我