Apple新闻之苹果今天向股东派发每股 2.65 美元股息,共分红 25 亿美元

分类:苹果新闻
2012-11-16 11:01

评论(0)
阅读(3876)

Tags: ,
苹果公司今天启动了股票分红计划,向股票持有者们派发每股 2.65 美元的股息。苹果共有 9.4 亿只流通股,乘以 2.65 的话,一下发了个 25 亿美元的红包。

上次苹果向股东分红,还是 1995 年的事(第二年乔布斯回归)。今年三月,苹果宣布了股票分红和回购计划,未来三年内苹果将出资 450 亿美元回馈股东。

2012 年第四季财报显示,苹果公司现金储备 1213 亿美元。而且每个季度都会在增加上百亿美元,所以上面这些股票分红行动不会让苹果缺钱。另外,Google、雅虎、思科等美国 IT 公司也不分红。


  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我