Apple新闻之苹果 Safari 市场份额升至 7.28%

分类:苹果新闻
2011-6-6 18:36

评论(0)
阅读(3923)

Tags: , ,
   Net Application 公布了 2011 年 5 月的浏览器市场份额报告,苹果 Safari 浏览器从上个月的 7.15% 上升到 7.28%,Chrome 也从 11.94% 升到了 12.52%,Firefox 从 21.63% 微升至 21.71%。IE 继续下跌,从 55.11% 降到 54.27%。
2011 年 5 月份各浏览器市场份额统计图
2011 年 5 月份各浏览器市场份额统计图

苹果 Safari 浏览器市场份额走势
苹果 Safari 浏览器市场份额走势
  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我