Apple新闻之苹果为 iPhone 5 和 iPad mini 用户发布 iOS 6.0.2 系统更新,解决 WiFi 问题

分类:苹果新闻
2012-12-19 09:31

评论(0)
阅读(4995)

Tags: ,
苹果专门为为 iPhone 5 和 iPad mini 用户发布了 iOS 6.0.2 系统更新,解决 WiFi 问题。把您的 iPhone 5 和 iPad mini 连到电脑,点击 iTunes 里的 “检查更新” 即可。或者到 设置 - 通用 - 软件更新 检查有没有 OTA 升级。推荐用 OTA,增量更新体积小,不用下载整个系统。

OTA 方式检查 iOS 6.0.2 系统更新

想手动下载 ipsw 文件刷新设备的系统的话,iOS 6.0.2 系统 ipsw 文件下载地址:


  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我