Apple新闻之苹果将于 1 月 10 日举行红色星期五购物优惠活动

分类:苹果新闻
2014-1-7 02:51

评论(0)
阅读(4959)

Tags:
1 月 10 日(本周五),苹果将在东亚和东南亚有春节习俗的国家举行每年一度的红色星期五购物优惠活动。涉及的国家和地区包括:中国大陆、香港、马来西亚、新加坡、韩国台湾和泰国。届时 Apple Store 和苹果官网在线商店 http://store.apple.com/cn 都将对所售的苹果产品和第三方外设进行打折优惠。想买过年礼物的别错过这个机会。

苹果红色星期五购物优惠活动海报


  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我