Mac技巧之一键翻译网页和为视频添加实时中文字幕:彩云小译

分类:Mac
2017-12-25 00:41

评论(0)
阅读(10486)

Tags:
这应该是我见过的最厉害的翻译「软件」:彩云小译。加引号是因为你不需要安装软件,只需要把一个网址加入浏览器书签栏,上网时遇到想翻译的网页,点一下书签栏的彩云小译,就能翻译整个网页(保留原文作对照的)。如果你在看 Youtube 或 Netflix 视频,还能直接为视频添加实时翻译的中文字幕。太方便了。

彩云小译

上面这张截屏来自 Twitter @mountain,刚好把网页翻译和视频字幕都展示了。

彩云小译电脑书签官网 http://caiyunapp.com/#xiaoyi-web 那里有详细的说明。


  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我