Mac技巧之拖拽文字到桌面或 Finder 的文件夹就能快速保存

分类:Mac
2015-3-21 23:50

评论(0)
阅读(7879)

Tags: ,
在浏览器或者其它软件里看到一段想要保存的文字,选中后鼠标拖拽到桌面,或者 Finder 的文件夹,就能直接保存成 textClipping 文件了。既能双击以文本编辑打开,也能按空格键快速预览。算是苹果电脑 Mac OS X 系统里的一个小技巧吧,比「复制文字 > 打开软件 > 粘贴 > 保存」这种传统流程方便多了。

Mac技巧之拖拽文字到桌面或 Finder 的文件夹就能快速保存

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我