Mac技巧之在苹果电脑上生成雨水、夏夜、时钟、咖啡馆等背景声音的免费软件:Yu

分类:Mac
2015-6-3 21:56

评论(1)
阅读(5904)

Tags: ,
如果你想在苹果电脑 Mac OS X 系统上一边听着雨水、夏夜、时钟、咖啡馆等背景声音一边睡觉/工作/读书,可以试试 Yu 这款软件。点击它在 Mac 屏幕顶部的菜单栏图标播放/暂停;右击图标打开下图所示设置界面,可以选择声音类型、音量和自动关闭定时。非常简洁,而且免费。

Mac背景声音软件:Yu

Yu 下载地址 http://yu.hackplan.com/

另外,以前介绍的白噪音软件 Noizio 也不错,感兴趣的可以点链接过去看看。

MOREY Email
2015-6-8 09:25
nice
分页: 1/1 第一页 1 最后页
  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我