Mac技巧之苹果电脑上免费的跨平台字幕制作软件:Arctime

分类:Mac
2017-8-8 22:23

评论(1)
阅读(4850)

Tags:
Arctime 是款免费的跨平台(macOS、Windows、Linux)字幕制作软件,中国开发商制作,界面和语言等方面用起来都很顺手。功能很全而且支持所有主流的非编软件。支持SRT、ASS外挂字幕格式,并可以通过交换工程文件或与伙伴协同工作。看段官方介绍视频吧:

Arctime 官网介绍和下载 http://www.arctime.org


Crazy_Simone
2017-8-9 08:41
这个很好用,做完之后导出XML格式就能放进Final Cut里面继续修改了。不过有时候XML太大了就会把Final Cut 卡死……
分页: 1/1 第一页 1 最后页
  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我