Mac技巧之苹果电脑上录屏为 GIF 动图的免费软件:Kap

分类:Mac
2018-4-20 22:50

评论(0)
阅读(5166)

Tags: ,
刚发现一个界面和功能都不错的苹果电脑录屏软件:Kap,和 macOS 系统自带的 QuickTime 录屏不同,Kap 能录制成 GIF 图。界面简洁好看,而且除了你在截图里看到的分辨率和长宽比例设置,Kap 还支持直接选取软件窗口录制或者全屏录制,支持高亮显示鼠标指针和点击操作。

Mac技巧之苹果电脑上录屏为 GIF 动图的免费软件:Kap

Kap 官网下载 https://getkap.co/


  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我