Mac技巧之苹果电脑上看漫画的免费软件:Simple Comic

分类:Mac
2019-3-18 12:24

评论(0)
阅读(6508)

Tags:
这是个苹果电脑 macOS 上非常简洁的漫画阅读器软件,看名字就知道了:Simple Comic。支持 .cbr, .cbz, .zip, .rar, tar, 7z, lha 等常见格式,支持单/双栏阅读,支持进度条、放大镜、笔记、图片导出等该有的功能。只有 3MB 大,免费且开源。

Mac技巧之苹果电脑上看漫画的免费软件:Simple Comic

Simple Comic 官网下载 http://dancingtortoise.com/simplecomic/


  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我