Mac技巧之在苹果电脑屏幕角落半透明显示股票、基金、外汇、加密货币行情信息:幽灵看盘 - 上班族炒股利器

分类:Mac
2022-7-15 15:44

评论(0)
阅读(2426)

Tags: , , ,
「幽灵看盘 - 上班族炒股利器」能在电脑屏幕角落里偷偷显示股票、基金、外汇、加密货币行情信息。位置、字号、内容、透明度等都可调。

这软件既有 Windows 版也有 macOS 版,而且更新速度很快,几天就发布一个新版本加上一些新功能。官网下载 https://gsweb.codeffect.top/

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我