Mac技巧之苹果电脑上的图片素材管理软件:Eagle

分类:Mac
2020-8-31 22:00

评论(1)
阅读(12213)

Tags: ,
Eagle 是个口碑很好的图片素材管理软件,既能让你从各个地方收集素材,又能通过标签/搜索/智能分类/按颜色查找等方式管理素材,还能在多设备和多账号之间同步,方便团队协作。

Eagle 既支持苹果电脑 macOS,也支持 Windows PC。中文官网有视频介绍、图文教程和软件下载 https://cn.eagle.cool/

Mika
2020-9-1 10:41
似乎Adobe Bridge就可以很好管理图片了。
分页: 1/1 第一页 1 最后页
  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我