Mac技巧之用键盘操作 Chrome 浏览器:Steward

分类:Mac
2018-7-9 00:50

评论(0)
阅读(3495)

Tags: ,
以前一直推荐 Alfred,手不离开键盘就完成很多 Mac 操作。今天发现 Chrome 浏览器也有个类似的扩展:Steward,国内个人开发者制作,能一键调出输入框,靠简单键盘操作完成 查找并打开书签、查找并打开历史记录、查找和定位到已打开的网页、管理扩展、创建或查看笔记、添加待办事项、翻译单词、查天气 …… 甚至能启动其它软件。

Mac技巧之用键盘操作 Chrome 浏览器:Steward

详情看官网吧,各种场景有详细图文介绍。而且下载地址除了 Chrome 官方商店,还针对中国特色给出了独立下载包 http://oksteward.com/


  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我