Apple新闻之苹果中国上线了 Apple Store 官方在线商店微信小程序

分类:苹果新闻
2023-7-11 20:05

评论(0)
阅读(2894)

Tags:
继官方微信公众号、官方微信视频号之后,苹果中国今天又上线了 Apple Store 官方在线商店微信小程序。

Apple Store 小程序现在的功能包括:选购苹果商品、报名参加各种苹果课程、查找周围的苹果门店

苹果fans博客

大家在微信首页下拉出小程序,搜索 Apple Store 就能看到。

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我