Apple新闻之苹果向三星赔偿了 8000 亿韩元,因为 iPhone 销量不佳没采购足量液晶屏

分类:苹果新闻
2019-7-9 00:05

评论(0)
阅读(2028)

Tags: ,
这条新闻来得很偶然,前几天看 RSS 阅读器里有条新闻是:三星发布了新一季财报预警,说利润会下滑超过 50%,请投资人们做好心理准备
  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我