Apple新闻之苹果推出 iPhone 11 显示模块更换计划,解决屏幕触控问题

分类:苹果新闻
2020-12-7 12:12

评论(0)
阅读(1726)

Tags: ,
苹果官网宣布 2019 年 11 月至 2020 年 5 月生产的部分 iPhone 11 存在屏幕触控问题,官方措辞是「显示屏可能会因显示屏模块的问题而停止对触控操作做出响应」。

可以到苹果官网的这个页面查询自己的手机是否中招 https://support.apple.com/zh-cn/iphone-11-display-module-replacement-program

中招的用户可以到 Apple Store 或苹果授权服务提供商进行免费检修。如果此前付费维修过这个问题,可以联系苹果退款。

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我