Apple新闻之苹果将在北京时间 5 月 7 日晚上 10 点召开新品发布会

分类:苹果新闻
2024-4-23 23:40

评论(0)
阅读(1407)

苹果中国今晚突然宣布,将在北京时间 5 月 7 日晚上 10 点召开新品发布会。看海报应该是要发布新 iPad,到时候看官网直播吧

苹果将在北京时间 5 月 7 日晚上 10 点召开新品发布会

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我