Apple新闻之苹果为 iCloud.com 增加文件、通讯录、日历和提醒事项恢复功能

分类:苹果新闻
2015-8-16 22:44

评论(1)
阅读(3280)

Tags:
本周,苹果再次为 iCloud.com 增加了新功能:在设置 > 高级 里,可以恢复此前删除的文件、通讯录、日历和提醒事项了。

苹果 iCloud.com 恢复功能


[email protected]
2016-1-6 13:20
恢复所有资料
分页: 1/1 第一页 1 最后页
  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我