Apple新闻之苹果把 iCloud 通讯录联系人同步上限加倍到了 50000 人

分类:苹果新闻
2015-5-17 21:45

评论(0)
阅读(3905)

Tags:
昨天看 9to5mac 报道:苹果最近提高了 iCloud 同步通讯录联系人数的上限,从 25000 人加倍到了 50000 人。虽然大部分人的通讯录没大么大,总归是个好消息。

苹果 iCloud 的其它项目同步上限分别为:25000 个日历事件和待办事项、100 个日历和提醒事项的列表、25000 个书签。


  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我