Apple新闻之苹果中国官网上架翻新版 M1 处理器 MacBook Pro

分类:苹果新闻
2021-3-11 13:04

评论(0)
阅读(1914)

Tags:
苹果中国官网上架了翻新版 M1 MacBook Pro,比全新机便宜 1500 - 2180 元,而且和全新机一样享受一年质保 + 免费送货 + 免息分期付款。另外,只有主机是翻新的,电源和 USB-C 数据线是全新设备。

苹果中国官网的翻新机选购页面 https://www.apple.com.cn/shop/refurbished


  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我