Apple新闻之苹果将笔记本电脑和 iPad 的电池供应商从三星换成了两家中国公司

分类:苹果新闻
2012-11-24 23:06

评论(0)
阅读(5367)

Tags: ,
苹果在把三星踢出零件供应链的路上又走了一步:将不再从三星采购苹果笔记本电脑和 iPad 的电池,转由两家中国公司生产。分别是:天津力神电池股份有限公司(官网)和广东/福建的新能源科技有限公司(官网)。

以上译自 TechCrunch,附苹果 iPhone 零件供应商去三星化统计:

苹果 iPhone 零件供应商去三星化情形


  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我