Apple新闻之苹果 iMac 可以选配 256/512/768GB 固态硬盘了

分类:苹果新闻
2013-5-2 21:49

评论(0)
阅读(4152)

Tags: , ,
以前,苹果 iMac 只有机械硬盘和 Fusion Drive 混合硬盘两种配置选项,不能直接上纯固态硬盘(尽管 Fusion Drive 实际效果和 SSD 差不多,见测试视频)。今天起,您在苹果官网在线商店选购苹果 iMac 时,可以配固态硬盘了,对追求电脑性能的用户算是个好消息。21.5 寸款可选择 256GB、512GB 固态硬盘,27 寸款还增加了 768GB 档可选。

苹果 iMac 可以选配 256/512/768GB 固态硬盘了

消息来自 9to5mac


  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我