Apple新闻之苹果收购室内定位技术公司 WiFiSLAM,大约花了 2000 万美元

分类:苹果新闻
2013-3-24 14:50

评论(0)
阅读(4658)

Tags: , ,
华尔街日报的新闻称苹果以 2000 万美元收购了室内定位技术公司 WiFiSLAM,苹果官方以承认进行了此次收购,但拒绝透露具体金额。

WiFiSLAM 公司成立于 2011 年,主要开发室内定位技术:在建筑内无法使用 GPS 精确定位时,手机通过 WiFi 信号检测所处位置。在商场、体育馆、会议中心、机场等大型建筑里尤其有用。下面是 WiFiSLAM 的室内定位技术宣传视频

新闻译自 MacRumors,视频来自 engadget

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我