Apple新闻之苹果发布 2018 财年第三季财报

分类:苹果新闻
2018-8-2 00:20

评论(0)
阅读(2221)

Tags:
苹果本周发布了 2018 财年第三财季的财报,本季度营收 533 亿美元,同比增长 17%;利润 115.2 亿美元,同比增长 32%,利润率 38.3%。

苹果各产品线收入

按产品看,本季度销量分别为:

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我