Apple新闻之iPhone破解卡问世:Simcard

分类:苹果新闻
2008-12-10 00:28

评论(0)
阅读(7672)

Tags: ,
USBFever 发行了Simcard卡,能把任何未解锁的手机解锁!包括一直未能软解的iPhone 3G也能瞬间“越狱”。Simcard卡只有0.1毫米厚,因此它可以和世界各地的SIM卡一起使用。而且,传输速率高达7.2Mbit/s。此外,完全不用担心它会影响通信服务质量。
iPhone破解卡:Simcard
Simcard的特点:
—不再需要越狱;
—也不用降级任何固件和软件;
—经测试,与iPhone 3G手机100%兼容;
—适用于所有网络,应该包括中国移动;
—没有任何固件修改;
—放心,不会违反与服务运营商的合同;
PS:此卡在美国售价33.99美元。

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我