Apple新闻之QQ for Mac Beta1 Build 530发布,附更新项目及下载地址

分类:苹果新闻
2009-5-15 01:23

评论(0)
阅读(4938)

Tags:
昨天刚说了《苹果发布Mac OS X 10.5.7操作系统》,今天腾讯又发布了QQ For Mac Beat 1 Build 530(双喜临门阿^_^,新版QQ For Mac改进之处以及下载地址如下
修改了接收群图片时显示不正常的问题,
修改了PPC系统登陆密码错误问题,
增加黑名单陌生人,
增加双击好友列表中自己头像带登陆态跳转自己QZone.

腾讯QQ For Mac Beat 1 Build 530下载地址 http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQforMac/QQ_Beta1_530.dmg
  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我