Apple新闻之苹果电脑Mac OS X系统Java升级

分类:苹果新闻
2009-12-7 00:17

评论(0)
阅读(5023)

Tags: ,
苹果放出了针对Mac OS X 10.5 Leopard和10.6 Sonw Leopard操作系统的Java升级,大家可以点击屏幕左上角的Apple标志,选择“软件更新”自动获取并安装升级包。
  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我