Apple新闻之卡巴斯基推出苹果电脑MacOS上的杀毒软件

分类:苹果新闻
2008-3-31 23:06

评论(0)
阅读(6519)

Tags: , ,
                    
苹果电脑MacOS操作系统一直以安全稳定著称。不过随着越来越多的人使用苹果电脑,一些电脑病毒作者也盯上了MacOS平台。为此, PC平台著名的杀毒软件卡巴斯基终于针对苹果电脑Mac OS系统推出了测试版KasperskyAnti-Virus 7.0 beta, 有兴趣的苹果电脑用户可以下载试用。

来源:卡巴斯基官方网站
                  

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我