Apple新闻之苹果电脑蓝牙和Safari浏览器升级

分类:苹果新闻
2009-6-18 23:31

评论(1)
阅读(5980)

Tags: , ,
苹果放出了蓝牙固件升级和Safari浏览器更新,蓝牙固件升级包大小为1.6MB,修复了几个漏洞,并且同时提高了与无线鼠标和键盘的兼容性。
Safari升级包大小为43.8MB,提高了Safari 4.0与iPhoto ‘09的一系列功能之间的兼容性,例如上传照片至Facebook。
您可以点击Mac屏幕左上角的苹果标志,在下拉选项里选择Software Update自动更新免费下载升级包并自动安装升级,升级后需重启电脑。

macfans Email
2009-6-19 21:41
请各位高手指点迷津,我的Safari打不开了,重装了几次都不行....谢谢各位!!急呀!!!
分页: 1/1 第一页 1 最后页
  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我