Apple新闻之苹果发布Mac OS X系统安全性更新2010-001,今年第一次系统升级到来

分类:苹果新闻
2010-1-22 00:40

评论(0)
阅读(4676)

Tags: ,
Apple为苹果电脑Mac OS X“系统发布了2010年第一次升级:安全性更新 2010-001”。本次更新升级提高了苹果电脑 Mac OS X 操作系统的安全性,建议所有用户都安装此更新。
苹果电脑Mac OS X系统安全性更新2010-001
苹果电脑Mac OS X系统安全性更新2010-001

Mac OS X系统用户可以点击苹果电脑屏幕左上角的Apple Logo,选择“软件更新”。实在不会,可以看看我以前写的入门帖:《苹果电脑Mac OS X系统上,更新/升级软件或操作系统的方法

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我