Apple苹果广告全集下载地址

分类:苹果杂谈
2008-5-28 11:20

评论(0)
阅读(13863)

Tags: , ,
  苹果的广告和它的产品一样,充满创意。这个网站有苹果广告全集下载,特别全,而且都能下载。太多了,我就不在自己站上放了。无毒无广告,是一个国外苹果粉丝做的。下面是苹果广告全集下载网站地址

http://www.esm.psu.edu/Faculty/Gray/movies.html

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我