Apple新闻之苹果公司在香港的第二家 Apple Store:又一城店,将于 9 月 29 日开业

分类:苹果新闻
2012-9-24 12:29

评论(0)
阅读(6188)

Tags:
苹果香港官网今天新增了一家零售店的主页,意味着香港的第二家 Apple Store 将于 9 月 29 日上午 10:00 在香港九龙塘达之路 80 号 “又一城” 购物中心开业。Apple Store 又一城店的交通很方便,九龙塘地铁站 C 出口直达。

Apple Store 又一城店官网主页

Apple Store 又一城店官网主页 http://www.apple.com/hk/retail/festivalwalk/ 你可以点击苹果官网上的 “交通指引與地圖” 链接查看具体地图信息。

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我