Apple新闻之下代宝马7系将采用苹果iPod操作界面

分类:苹果新闻
2007-12-30 08:00

评论(0)
阅读(6009)

Tags: ,
宝马最新的iDrive操作界面如果得到了苹果的帮助肯定相当完美。在最新的宝马内饰图片上我们如愿地看到了这一点,这就是宝马和苹果合作的证明。图片如下:


  之前有报道宝马是第一个装备iPhone手机连接装备的汽车厂商,现在苹果将帮助宝马在方向盘处设计两处iPod式的操作界面,如图所示。iDrive系统是2001年法兰克福车展上伴随E65代宝马7系一起发布了,而采用这一界面的宝马将会率先从下代7系上开始。

  
  
发表评论
  
       昵称   [注册]    密码   游客无需密码   
         
    打开HTML     打开UBB     打开表情     隐藏           记住我